Hopp til innhold

Handlepose

Handleposen din er tom

Medlemsvilkår for My Tatler

Oppdaterte medlemsvilkår for My Tatler fra 16. november 2023.

Generelt

My Tatler eies og drives av Tatler AS (org.nr. 951 282 774), og er et fordels- og lojalitetsprogram for de kunder av kjedens butikker som har registrert seg som medlem. Medlemmer av My Tatler opptjener bonuspoeng på alle kjøp registrert på medlemmet i Tatler sine butikker, og mottar også andre tilbud kun forbeholdt medlemmer.

Formålet med My Tatler er å informere og inspirere medlemmene om Tatlers produkter, samt medlemsfordeler, tips og råd - primært via e-post og SMS. Ved medlemskap i My Tatler samtykker du til å motta markedsføringsinformasjon fra oss om aktiviteter, råd og tips, inspirasjon, tilbud og kampanjer via e-post, mobil, og i digitale kanaler. Innstillinger knyttet til dine kommunikasjonspreferanser kan enkelt, og når som helst, administreres ved å følge avmeldingsanvisninger for den enkelte kanal i slutten av en e-post og i SMS fra Tatler. Dersom medlemmet melder seg av dialogen, vil medlemmet fremdeles kunne motta informasjon som er vesentlig for medlemsforholdet som f.eks. utstedelser av bonussjekker eller endringer i medlemsvilkår, inntil medlemmet eventuelt melder seg ut av My Tatler.

Medlemskapet er gratis og åpent for alle privatpersoner som har fylt 18 år, har norsk mobilnummer og har adresse i Norge. Fordeler medlemskapet gir er personlige og kan ikke overdras til eller arves av andre.

Bonuspoeng

Et medlem opptjener bonuspoeng på alle kjøp i Tatler sine butikker der medlemmet identifiserer seg via mobilnummer, Vipps eller e-post ved handel. For å få bonuspoeng på alle kjøp fra og med innmeldingstidspunktet i butikk må man fullføre registreringen av sin profil på Tatler.no innen et døgn etter at kjøpet og innmeldingen fant sted.

Det gis opptjening av bonuspoeng ved betaling med kort, kontant, Klarna, Vipps eller ved bruk av gavekort der kjøpet blir registrert på medlemskapet. Medlemmer får ett poeng for hver krone på sluttsummen av hver handel. I kampanjeperioder kan det gis ekstra poeng enten på sluttsummen av hver handel eller på enkeltprodukter. Medlemmene vil informeres om slike kampanjer enten med e-post eller SMS, såfremt medlemmer ikke har meldt seg av slik dialog. Medlemmer kan også opptjene bonuspoeng på annen aktivitet enn kjøp som f.eks. ved å verve en venn. Disse aktivitetene vil lanseres fortløpende og kommuniseres gjennom alle våre relevante kanaler.

Bonus opptjenes automatisk ved alle registrerte kjøp, og blir aktivert til bruk (verdisjekk) først minimum 15 dager etter gjennomført kjøp. Dette gjelder i butikk og i nettbutikken. Saldo for bonus oppdateres innen neste dag på din side på tatler.no. Eventuell klage på ikke oppdatert bonussaldo må rettes til ett av kontaktpunktene nederst i vilkårene innen 30 dager etter kjøpet, med kopi av kvittering som oppleves feil eller ikke beregnet. Det skal fremkomme av kvitteringen at medlemskap er oppgitt.

Ved retur av varer trekkes eventuelle bonuspoeng som er beregnet på kjøpet av varen fra medlemmets bonussaldo.

Bonuspoeng er en premiering av lojale medlemmer. Dersom et medlem ikke har opptjent nye bonuspoeng i løpet av to år, nullstilles saldo.

Bonussjekker

Bonussjekker utstedes 12 ganger i året, og er basert på medlemmers opptjente bonuspoeng fram til ett døgn før utstedelse.

En bonussjekk kan benyttes som full betaling eller delbetaling ved kjøp i en av Tatler sine butikker. Bonussjekker er personlige og tilgjengelige i kassen i alle Tatler sine butikker, så fremt medlemmet oppgir sitt medlemskap. Bonussjekker gjelder også ved kjøp av varer til redusert pris. Medlemmet velger selv ved hvilken handel en gyldig bonussjekk ønskes benyttet, men bonussjekken må da anvendes i sin helhet, og eventuell restverdi på bonussjekken betales ikke ut i kontanter. Den delen av betalingen som gjøres med bonussjekk gir ikke grunnlag for nye bonuspoeng.

Det informeres om utstedelse av bonussjekk innen tre virkedager fra utstedelsesdato til de medlemmer det er utstedt en bonussjekk til.

En bonussjekk har en gyldighet på 3 måneder fra utstedelsesdato og kan kun benyttes én gang. Utløpsdato på bonussjekker blir tydelig kommunisert ved utstedelse. Dersom en bonussjekk ikke er benyttet innen utløpsdato, er verdien tapt.

Ved utstedelsestidspunktene konverteres følgende bonuspoeng til bonussjekker:

 Bonuspoeng Bonussjekk
1000 50 kr
2000 100 kr
3000 150 kr
4000 200 kr


Ved bonuspoengsaldo på 4000 eller høyere, utstedes flere bonussjekker på inntil 200 kr, inntil rest av bonussaldo er lavere enn 1000 poeng. Eventuelle restpoeng lagres til neste utstedelse. Bonussjekker utstedes ikke forskuddsvis. Dersom bonussjekk utstedes i forbindelse med innmelding, har den en gyldighet på fire uker. Dersom det er feil ved utstedelse av bonussjekk så har Tatler rett til å korrigere dette.

Medlemskapets gyldighet og utmelding

Vilkårene gjelder fra 16. november 2023 og erstatter alle tidligere vilkår for medlemskap hos Tatler. Et medlem kan si opp avtalen med umiddelbar virkning under sin profil på tatler.no og alle opplysninger registrert om medlemmet blir etter 30 dager slettet, inkludert eventuelle opptjente bonuspoeng og ubenyttede bonussjekker.

Tatler forbeholder seg retten til uten varsel å endre eller revidere vilkårene for Tatler. Endringer vil bli kommunisert på e-post eller SMS. Et medlem vil også kunne motta opplysninger om endringer ved å henvende seg til Tatler.

Tatler forbeholder seg retten til, med 30 dagers varsel, å avvikle eller erstatte My Tatler. Et medlem vil i så tilfelle ha anledning til å opptjene poeng i denne 30 dagers perioden før avvikling. Bonussjekker som utstedes ved avvikling vil ha den samme gyldigheten på 3 måneder fra utstedelsesdato.

Dersom Tatler må avvikles grunnet lovgivning, en domsavgjørelse eller grunnen forbud gitt av myndigheter, kan Tatler uten forvarsel opphøre med umiddelbar virkning, og opptjente poeng vil da opphøre uten erstatning til det enkelte medlem.

Tatler kan si opp avtalen med medlemmet med umiddelbar virkning dersom medlemmet har oppgitt feilaktige opplysninger eller har brutt sine forpliktelser i henhold til disse vilkårene.

Dersom et medlem ikke opptjener poeng i løpet av en periode på 24 måneder, har Tatler rett til å avvikle medlemskapet.

Force Majeure

Dersom det oppstår en situasjon som gjør det umulig for Tatler å oppfylle sine forpliktelser i tråd med disse vilkårene, og som etter vanlige kjøpsrettslige regler regnes som Force Majeure, opphører den rammede parts forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer. Som Force Majeure regnes eksempelvis lovendring, arbeidskonflikt, streik, lockout eller andre omstendigheter som partene ikke rår over, slik som krig, opprør, brann, eksplosjon, pandemi eller inngrep fra offentlige myndigheter.

Tvister og lovvalg

Ved eventuelle tvister vedrørende tolkning av betingelser og medlemsvilkår for kundeklubben, gjelder norsk rett og rett verneting er Oslo tinrett, med mindre annet følger av ufravikelig lovgivning.

Kontakt

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål, enten med kontaktskjema på tatler.no eller post til Tatler AS, postboks 7158 Majorstuen, 0307 Oslo.

 

 

Personvern og Cookies

Tatler er opptatt av å behandle medlemmers personopplysninger trygt, og dette er beskrevet under:

Innledning

Vi arbeider for å ivareta ditt personvern når du blir medlem i vår kundeklubb eller for øvrig benytter deg av våre tjenester. Tatler AS (Org.nr. 951 282 774) er behandlingsansvarlig for personopplysningene du oppgir, og vi lagrer og behandler personopplysningene i henhold til gjeldende lover og regler. En personopplysning er en opplysning eller vurdering som direkte eller indirekte kan knyttes til deg som enkeltperson.

Grunnlag for behandlingen

Vår behandling av dine personopplysninger er basert på avtalen du inngikk ved innmelding i kundeklubben. I de tilfeller der samtykke benyttes som behandlingsgrunnlag er dette avgitt ved innmelding i kundeklubben eller senere endringer du har gjort.

Personvernerklæringen beskriver hvordan Tatler AS behandler personopplysningene dine og hvilke rettigheter du har. Innholdet i erklæringen kan bli endret, og endringer vil bli publisert på vår nettside. Tatler AS vil varsle deg på e-post eller SMS i tilfelle vesentlige endringer.

Du kan når som helst melde deg ut av kundeklubben og trekke tilbake ditt samtykke i de tilfeller dette er behandlingsgrunnlaget.

Databehandlere skal etter avtale med Tatler AS behandle personopplysningene dine på den måten Tatler AS bestemmer. Tatler AS pålegger databehandleren å sørge for en forsvarlig informasjonssikkerhet, herunder at persondata ikke kan overdras uten Tatler AS sin godkjennelse.

Hvilke personopplysninger innhentes?

Tatler AS innhenter personopplysninger i forbindelse med ditt medlemskap i kundeklubben og øvrige tjenester. Dette inkluderer:

 • Mobiltelefonnummer
 • Navn
 • Fødselsdato
 • Bostedsadresse
 • E-postadresse
 • Kjøpsdata
 • Interaksjon med nettsider
 • Interaksjon med e-postutsendelser
 • Interesser og eventuelle andre opplysninger som du oppgir til oss, eller som vi får tilgang til via abonnement på nyhetsbrev/SMS.

Vi gjør oppmerksom på at vi kan benytte auto-oppslag mot katalogtjenester for å gjøre registreringen enklere for deg. Du er selv ansvarlig for å rette opp eventuelle feil som er lagret på ditt telefonnummer.

I tillegg behandler vi atferdsdata som bruk av kuponger og annen statistikk basert på bruk av vår app og øvrige tjenester. Kundeklubben inneholder et bonusprogram der vi registrerer og benytter data basert på din transaksjonshistorikk.

Når du benytter våre digitale løsninger som web- og kupongløsninger registreres din IP-adresse (som er en identifikasjon på din maskin), samt informasjon om din nettleser, operativsystem, omtrentlig lokasjon, samt hvilken nettside du kom fra. Vi logger bruk av våre ulike digitale løsninger.

Vi innhenter kun personopplysninger vi anser som nødvendige for å oppfylle formålet med behandlingen og tilstreber at personopplysningene er korrekte og oppdaterte.

Hva brukes personopplysningene til?

Formålet med å behandle de personopplysninger vi registrerer om deg er i første rekke å sikre nødvendig grunnlag for å bergene medlemsbonus eller rabatter gjennom medlemsprogrammet.

Ut over dette registreres og brukes opplysningene om deg fordi vi ønsker å gi deg fullgod kundeopplevelse, det vil si at vi kan tilpasse medlemskapet og de henvendelser vi gjør til deg og dine preferanser. Blant annet kan vi tilpasse medlemstilbud, medlemsinformasjon, nettsider, digital kommunikasjon og de øvrige tjenester og fordeler som tilbys våre medlemmer. Tilpasning gjøres ved hjelp av analyse og lagring av opplysninger du selv har oppgitt til oss i kombinasjon med f.eks. tidligere bruk av medlemstilbud. Dette sees i sammenheng med våre segmenteringsmodeller slik at vi kan gruppere deg i rett segment når vi sender ut kampanjetilbud. Hvis du ikke samtykker til at vi benytter dine data til å tilpasse tilbud vil du kun motta generelle kampanjetilbud.

Dine ppersonopplysninger og den innsamlede informasjonen vil bli benyttet for å tilpasse og sende deg kampanjetilbud via e-post og/eller mobil noen ganger i måneden, avhengig av hvilke komunikasjonskanaler du har samtykket til.

For å finne tilbud som er relevante for deg som medlem kan vi i enkelte tilfeller også innhente og byenytte analysedaata om du samtykker til det. Vi kan også innhente systematiserte personopplysninger fra våre samarbeidspartnere.

Du kan når som helst melde deg ut av kundeklubben og trekke tilbake samtykker du har gitt til å motta markedsføring og kampanjetilbud. informasjon om dette finner du i de enkelte utsendelser eller på min side. For spørsmål kontakt kundeservice.

Hvor lenge lagres personopplysningene dine?

Dine opplysninger lagres bare så lenge det kreves for å utføre våre tjenester og oppfylle avtalen om medlemskap i kundeklubben. Så lenge ditt medlemskap består vil registrerte opplysninger ikke bli slettet. Ved utmelding vil dine personopplysninger slettes innen 30 dager.

Anonymiserte opplysninger (som ikke kan knyttes til deg som individ, og som dermed ikke lenger er personopplysninger) kan bli beholdt for statistiske formål.

Hvilke rettigheterhar du?

Som medlem i vår kundeklubb har du flere rettigheter i henhold til personopplysningsloven:

 • Rett til innsyn - du har rett til å få vite hvilke personopplysninger vi har registrert om deg
 • Rett til korrigering - du har rett til å få feil, ufullstendige eller irrelevante opplysninger om deg korrigert uten opphold
 • Rett til sletting - du har rett til å kreve at vi sletter personopplysninger vi har lagret om deg uten opphold
 • Rett til begrensning av behandling - du har rett til å kreve at vi stopper behandling av personopplysningene dine
 • Rett til dataportabilitet - du har rett til å få utlevert personopplysningene du har gitt til oss i et format som kan overføres til en annen tjenesteleverandør
 • Rett til å trekke tilbake samtykket.- du kan når som helst trekke tilbake samtykket helt eller delvis til at vi behandler dine opplysninger og bruker dem til markedsføringsformål
 • Rett til å klage - du har rett til å klage på vår behandling av personopplysninger til tilsynsmyndighetene. I Norge er dette Datatilsynet, og kontaktinformasjon finnes på deres hjemmesider
 • Rett til informasjon ved brudd på personopplysningssikkerheten - hvis et brudd på personopplysningssikkerheten medfører høy risiko for dine rettigheter og friheter vil vi varsle deg.

For å utøve dine rettigheter eller for informasjon og spørsmål knyttet til kundeklubben kan du ta kontakt med oss på følgende adresse: mytatler@tatler.no

Om informasjonskapsler (cookies)

Hva er informasjonskapsler?

Cookies er små tekstfiler som lagres på din datamaskin. Disse fungerer som ditt ID-kort og kan ikke utføre programkode eller overføre virus. Informasjonskapslene er bare dine, og kan bare leses av datatjeneren som ga dem til deg.

Cookies brukes til å samle informasjon for å optimalisere reklamer og tilbud. Informasjon som vi får fra cookies lagres ikke sammen med dine private opplysninger eller ordrehistorikk. De benyttes utelukkende til å vise deg målrettet reklame og/eller tilbud som er tilpasset ditt behov ved å bruke click stream analyser (f.eks vises en reklame for genser dersom du nettopp har sett på genser). Vårt mål er å gi deg en opplevelse hvor visningene er tilpasset din smak og dine preferanser.

Digital annonsering

På våre sider vil du bli informert om vår bruk av cookies. Dersom du samtykker ved å benytte deg av våre tjenester på nett, vil vi bruke cookies ved din bruk av våre digitale løsninger. Listen over informasjonskapsler som brukes på våre digitale løsninger finner du på våre sider.

Tredjeparter

Vi vil kunne benytte tredjeparter til ål bistå oss med håndtering av informasjon generert fra bruk av vookies, herunder til markedsføring. Våre digitale løsninger kan inneholde reklame fra, eller linker til tredjepart.

Lenker

Vår nettside kan inneholde linker til andre nettsider som ikke er under vår kontroll. Vi kan ikke ta ansvar for personvernet eller innholdet på disse nettsidene, men vi tilbyr linkene for å gjøre det lettere for våre besøkende å finne mer informasjon på bestemte områder.